• Om IAP

    Irans arbetarkommunistiska parti är ett marxistiskt parti, som åtagit sig att organisera arbetarklassens sociala revolution för att avskaffa det kapitalistiska systemet och upprätta ett nytt samhälle, byggt på allas ekonomiska och sociala jämlikhet, deras politiska frihet och förverkligandet av alla individers materiella och intellektuella kreativa förmågor. Irans arbetarkommunistiska parti är ett internationalistiskt parti. Det kämpar […]

    Continue Reading ...