Sexuella trakasserier i Tyskland och Sverige

Sexuella trakasserier i Tyskland och Sverige

köln-dom

 

 Efter de bedrövliga nyheterna om sexuella trakasserier i Tyskland har det rapporterats om liknande brott här i Sverige i städerna Kalmar och Gävle. Dessutom har enligt DN unga flickor blivit utsatta för sexuella trakasserier för två år sedan under en musikfestival i Stockholm vilket mörklades av polisen. Nya händelserna i Kalmar och Gävle har väckt stor uppmärksamhet och förvandlades till en skandal. IFRS anser att:

1- Så klart är sexuella trakasserier helt fördömda oavsett vem som utför dem. De som begår brottet ska ställas inför lagen och till svars enligt landets lagar. Det är helt irrelevant var dessa människor har kommit ifrån eller var de är födda. Sexuella trakasserier är brottsliga handlingar och ska bemöta som sådan. Det är beklagligt att en del av dem som har begått brottet är bland flyktingar och migranter. “Rädslan om att spela i rasisternas hand” kan inte vara tillräckligt nog för anledning att hemlighålla brotten. Att skapa trygghet för kvinnor ska prioriteras i samhället. Det som hände i Tyskland mot unga flickor verkar som en organiserad akt utifrån islamistgrupper, enligt olika analyser. Om så är fallet så ska dessa organisationer utredas och presenteras till Samhället och dem som har varit delaktiga i sexuella trakasserier ska ställas inför lagen och straffas i enlighet.

2- Rasistiska krafter försöker att vända detta som vapen mot alla flyktingar och migranter. De har vänt detta i sin fördel för en avskyvärd smutskastning mot flyktingar. Deras hatpropaganda har lett till flera fall av attacker och misshandel mot flyktingar. Samhället måste reagera starkt mot dessa attacker och skydda flyktingar och migranter.

3- Vi anser att sexuella trakasserier mot kvinnor har sina rötter i ruttet patriarkat tankesätt som ser kvinnan som en njutning redskap för männen. Dessa bakåtsträvande tankesätt är orsaken till otaliga lagar och regler mot kvinnors rättigheter i Iran, Saudiarabien, Irak och Afghanistan. Lagar och regler som har skapat ett helvetesliv för kvinnor i dessa länder. Att en del ligister kallar kvinnor för horor har sina rötter i samma ruttna patriarkala tankesätt. För att bekämpa och förebygga en sådan attityd och angrepp mot kvinnor ska man börja ett omfattande arbete för att sprida jämställdhets budskap och informera om kvinnors rättigheter i västerländska samhällen. Detta är väldigt viktigt men är inte allt.

 

Under senaste åren har i och med uppkomsten av religiösa skolor även barn som är födda i Sverige börjat lära sig urgamla värderingar som betraktar kvinnan underställd männen. I många moskéer propagerar Imamer för en könsapartheid mot kvinnor. Det är många kvinnor i förorten som lever sina liv i rädsla.  Allt detta är produkter av olika överenskommelse mellan västerländska stater med islamister och religiösa krafter vilka i praktiken har betytt att man har vänt ryggen mot kvinnor och barns rättigheter. Vi tycker att ett genomgripande bestridande arbete mot dessa bakåtsträvande krafter på en politisk plan är nödvändigt. Försvaret av det sekulära samhället och jämställdheten har en stor betydelse för landets utveckling och i integrationen.

Därför vill vi ännu en gång betona kravet på avskaffandet av religiösa skolor för att skapa en bättre framtid för våra barn.

 

4- Vår organisation kommer att hjälpa till med integration av nyanlända genom att driva olika projekt. Projekt som handlar om jämställdhet och jämlikhet och samtidigt förhindrar nyinkomna flyktingar att hamna i bakåtsträvande krafters famn.

Bekämpa rasism och främlingsfientlighet är en stor del av vårt dagliga arbete. Vi kommer inte att tillåta främlingsfientliga krafter att använda detta som hände i Tyskland och Sverige mot flyktingar. Vi vill se till att Sverige tillämpar en mer human flyktingpolitik och att gränser ska öppnas igen och kontrollerna ska upphöra.

 

 Iranska Flyktingars Riksförbund i Sverige

2016-1-15

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *