IRANSKA KVINNOR PÅ FRONTLINJEN I KAMPEN MOT DEN ISLAMISKA REGIMEN

IRANSKA KVINNOR PÅ FRONTLINJEN I KAMPEN MOT DEN ISLAMISKA REGIMEN

8mars16

Ladda ner in PDF härifrån! 

Visste du att det pågår en stor kamp mellan den Islamiska regimen och de iranska kvinnorna som kämpar för jämställdhet – en kamp som, långt ifrån att endast vara begränsad till kvinnorna, involverar en större del av det iranska samhället, och som har gjort den Islamska Republiken väldigt desperat?

 

Visste du att slöjan (hijab) är obligatorisk och tusentals kvinnor har fått sparken från jobbet, blivit arresterade och piskade för att de inte har respekterat den islamska slöjan samt andra liknande regler, men att nivån av olydnad är så hög att bara förra året (2014) fick tre miljoner kvinnor en varning och upp till nio tusen blev arresterade i relation till hijab?

 

Visste du att den Islamska Republiken, genom att åberopa sig på islamisk lag, har inrättat könsapartheid, separation mellan män och kvinnor i skolor, universitet, bussar etc., men att män och kvinnor umgås mer nu än någonsin och bryter de påtvingade gränserna?

 

Visste du att det är tillåtet att gifta bort en flicka när hon är tretton, eller med föräldrars medgivande och domstolens erkännande vid nio år, och att det är lagligt att gifta sig med sin adopterade dotter, men att i praktiken höjs åldern för giftermål dag för dag och att folket kommer närmare de västerländska normerna?

 

Visste du att en kvinna inte får gifta sig utan faderns samtycke, och får inte skilja sig utan makes samtycke, men att partnerskap utan giftermål, även kallat ”vitt äktenskap”, samtidigt snabbt blir mer och mer populärt, och att enligt regeringens statistik har 91.5 procent av unga men och kvinnor sexuella relationer som enligt staten är strängt förbjudet?

 

Visste du att det är förbjudet för kvinnor att inträda sportarenor för att se fotbollsmatcher, men att kvinnorna samlas i protest utanför arenorna. Protesterna har orsakat oenighet bland de ansvariga i regimen gällande frågan?

 

Visste du att kvinnor inte får sjunga, de får inte bli domare, och att en kvinnas vittnesmål räknas som hälften av det från en man, att hon ärver hälften så mycket som en man, är svårt diskriminerad i arbete och lön, men att dessa motbjudande orättvisor bestrids i varje form och i varje steg?

 

Viste du att kvinnor stod upp mot religiös diskriminering och förtryck från första början av den Islamska Republikens styre och flera tusen demonstrerade den 8 mars 1979 mot lagen om obligatorisk slöja, och att fortfarande pågår en stor och stark kamp mellan frihetsälskande kvinnor och män och de reaktionära och religiösa krafterna?

 

Visste du att 26 rikstäckande statliga myndigheter och institutioner blev tilldelade uppgiften att få kvinnor att vika under hijab och islamiska lagar, och att årligen fick upp till 2-3 miljoner kvinnor en varning, blev fängslade, piskade eller bötfällda, men trots detta trotsar fler och fler de islamiska lagarna och reglemente dagligen?

Visste du att för inte så länge sedan, provocerade av fredagsbönspredikanter, kastade statligt organiserade gäng, syra i ansiktet på ”dåligt beslöjade” kvinnor för att sätta skräck i dem, men blev istället bemötta med omedelbara bestämda reaktioner och enorma demonstrationer av protesterande kvinnor och män, och blev tvungna att backa?

 

Visste du att ett stort antal kvinnor och män har blivit stenade till döds för utomäktenskapliga sexuella relationer, men att omfattande protester i Iran samt internationellt tvingade den Islamska Republiken till en faktisk suspension av stening och att de inte längre vågar stena någon?

 

Visste du att kvinnor är på frontlinjen i kampen mot den Islamska Republiken? Att de befann sig i frontlinjen under protestdemonstrationer av miljontals iranier sommaren 2009, och att Neda Aghasoltan, den 27 åriga flickan som blev skjuten till döds av statliga agenter, blev en symbol av Iranska kvinnors mod i kampen mot den Islamska Republiken?

 

Visste du att trots könssegregeringen inom utbildningsmiljöer och hindrandet för flickor att studera vissa program, är antalet kvinnliga universitets studenter högre än de manliga, och att iranska universitet har förvandlats till slagfältet mot könssegregering, diskriminering och kvinnors saknade rättigheter?

 

Visste du att Ayatollahs och andra makthavare upprepade gånger uttryckt sin oro över utbredning av västerländsk kultur och värderingar bland kvinnor och ungdomar, men att de är maktlösa i att förhindra folket, speciellt den yngre generationen, att vända sig mot de moderna och progressiva värderingarna?

 

Visste du att trots statliga begränsningar hålls olika ceremonier varje år för att fira den Internationella Kvinnodagen, och att progressiva män och kvinnor håller möten och demonstrationer i krav om fullständig jämlikhet mellan män och kvinnor och avskaffandet av kvinnofientliga lagar?

 

Visste du att en väldigt stor och omfattande anti religiös rörelse har bildats vilket är emot islamiska regimen och dess religiösa och kvinnofientliga diskriminerande lagar?

Visste du att kvinnornas ställning i det iranska samhällets allmänna åsikt inte på något sätt motsvarar Islamska Republikens lagar, och att i folkets sinne har kvinnor en annan ställning vad gäller deras frihet, värdighet, och respekt?

 

Och visste du att en stor majoritet av det iranska folket längtar efter att bli av med den Islamska Republiken, och visar på varje möjligt sätt hur mycket de hatar det här avskyvärda, kvinnofientliga, och omänskliga systemet?

 

Kampen mot den Islamska Republiken och dess störtande är en viktig länk i befrielsen av kvinnor i hela Mellanöstern och en inspiration för kvinnor världen över.

 

Stöd frihetsälskande kvinnors och mäns kamp i Iran och i andra Islam styrda länder! Visa din solidaritet med deras modiga kamp och fördöm den Islamska Republiken för sexuellapartheid och systematisk kvinnoförtryck!

 

 

Irans Arbetar-kommunistiskaparti

Februari 2016

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *