Stöd folkliga protesterna i Iran!

Stöd folkliga protesterna i Iran!

Till frihetsälskande människor runtom i världen:

 

Den massiva vågen av sociala protester mot det religiösa enväldet fortsätter i landet från norr till söder. Protesterna, som började med paroller mot fattigdom, höga priser och arbetslöshet den 28 december, riktade sig snabbt mot den islamiska regimen som huvudaktören för ödeläggande av folkets liv.

Flera sammandrabbningar mellan regimstyrkor och demonstranter har rapporterats till följd av vilka flera personer har mist livet eller skadats. Hundratals protesterande har dessutom gripits. Det protesterande folket har besvarat regimens våld med att angripa mot regimens förtryckarorgan, tända på Khomeini- och Khameneibilder och utropa paroller mot Khamenei och Rohani.

Allt tyder på att folket inte vill ha den islamiska regimen och ropar detta ut i parollerna ”ned med diktatorn”, ”ned med Khamenei”, ”ned med Rohani”, ”ned med den islamiska republiken” och ”bröd, arbete, frihet”. Olika skikt av folket som har fått nog av den ekonomiska bördan, det politiska förtrycket och det religiösa enväldet utgör de protesterande, framför allt kvinnor som saknar minsta rättighet. Denna proteströrelse sker till följd av 39 år rättslöshet, misär, tortyr och avrättning i landet. Folket vill bli av med regimen och upprätta ett icke-religiöst och fritt system; en stat som garanterar välfärd for folket, jämställdhet mellan könen, politiska friheter och medborgarrättigheter.

Vi uppmanar er att stöda folkets rättviseprotester i Iran och visa er solidaritet genom att delta i sympatiaktioner för och skicka stödhälsning till folkets kamp. Fördöm regimens våld mot de protesterande och kräv att alla de gripna släpps fria. Kräv att svenska regeringen bryter sina diplomatiska förbindelser med den islamiska regimen och stänger dess ambassad.

Den islamiska regimen utgör ryggraden för den terroristiska rörelsen av politiska islam och dess störtande i Iran kommer att förkorta denna mörka rörelsens liv i världen. I detta avgörande ögonblick förtjänar det frihetssträvande folket i Iran omvärldens sympati och stöd.

Irans arbetarkommunistiska parti

2017-12-31

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *