Upprop att stödja det iranska folkets kamp mot islamiskt styre

Upprop att stödja det iranska folkets kamp mot islamiskt styre

 

Till alla medmänniskor i Malmö!
Under de senaste veckorna har människor i Iran gått ut och visat sin avsky mot den rådande situationen. Unga som gamla, kvinnor som män har fått nog av den orättvisa som råder i den s k islamiska republiken. Inflationen, fattigdomen, den utbredda ekonomiska otryggheten, rättslösheten, diktaturen, reaktionärt religiöst styre, korruption och ekonomisk brottslighet bland de högtuppsatta i regimen är bara några få av de problem som folket i Iran dagligen handskas med.
Inte konstigt att folk vrålar ut sin avsky mot alla block som har eller har haft del av makten och ingår i statsapparaten. Inte konstigt att folk vill störta regimen i sin helhet. Det är ett rättmätigt krav och förtjänar allas vår sympati.
Vi uppmanar er alla, politiska partier, ideella organisationer och individer som känner sympati med folket i Iran att i solidaritetens namn sluta upp er i en manifestation för solidaritet med det iranska folkets kamp. Visa att ni stödjer iranska folkets krav på förändring och de grundläggande rättigheterna så som:
Frigivning av samtliga politiska fångar och de som har arresterats under dessa demonstrationer.
Att de iranska ledarna ska ställas inför rätta för brott mot mänskligheter och allt dödande och

fängslande av oppositionella de har på sitt samvete
Att staten och religionen ska skiljas åt
Garantera existensminimum för befolkningen i enlighet med internationell standard och säkerställa socialtrygghet för människor som bor i Iran
Garantera rätten till fri organisering, yttrandefriheten och mötesfriheten
Att garantera jämställheten och jämlikheten mellan könen, upphöra med slöjtvången och diskrimineringen av kvinnor i samhället

.

Vi ses på Stortorget i Malmö
lördag den 13 januari kl 14.


Iranska flyktingrådet i Malmö
Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen i Malmö.


Kontaktpersoner:
Hassan Salehi +46(0)703171102
Babak Rahimi+46(0)708260565

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *