Iranska revolutionens tio främsta uppgifter

Iranska revolutionens tio främsta uppgifter

 

En enorm revolution är på gång. De mest angelägna mål för de människor som har hjältemodig rest sig för att störta den islamiska regimen är följande:

  1. Alla politiska fångar och dem som har gripits under de senaste gatuprotesterna måste genast släppas fria.
  2. Alla de som har beordrat och de som har begått brott mot folket för regimens räkning under de senaste årtionden, måste gripas och ställas inför rätta i en offentlig rättegång.
  3. Den islamiska regimens alla repressiva styrkor måste genast upplösas.
  4. Dödsstraffet måste genast avskaffas; den islamiska lagen om vedergällning måste upplösas.
  5. Alla medborgares egendom som har beslagtagits eller plundrats av myndighetspersoner och religiösa institutioner, måste lämnas tillbaka genast till deras rättmätiga ägare. Eller ska de användas till allmännyttiga ändamål och till social välfärd.
  6. Tvångshuckle och alla former av könssegregering måste genast slopas och klädesfrihet måste upprättas. Alla kvinnofientliga och diskriminerade lagar måste genast slopas. Lika rättigheter för både kvinnor och män inom alla områden måste införas.
  7. Religion måste skiljas från staten, rättssystemet och utbildningsväsendet. Det ska råda religionsfrihet för alla.
  8. Ovillkorlig åsikts-, yttrande-, mötes-, tryck-, demonstrations-, strejk-, och organisationsfrihet måste upprättas.
  9. Jämlikhet vad gäller rättsliga och medborgarliga rättigheter måste genast införas för alla invånare, oavsett religion, språk, nationalitet eller etnicitet.
  10. Ett liv i välfärd baserat på de standarder och den samhällsservice som existerar i de mest avancerade länderna måste garanteras till alla medborgare. Minimilönen måste höjas i takt med standardhöjningen. Fullgod arbetslöshetsersättning skall betalas ut till alla som är arbetsföra. Hälsovård och utbildning måste vara kostnadsfri för alla.

Dessa är folkets viktigaste och mest angelägna krav, nämligen de tio budorden, i revolutionen mot regimen. Protesterna, demonstrationerna, strejkerna och folksamlingarna måste intensifieras för att uppnå dessa krav. Dessa krav kan på ett konsekvent och allsidigt sätt uppnås bara genom att den islamiska regimen störtas och att medborgarnas organ för direktstyre upprättas.

Irans arbetarkommunistiska parti uppmanar alla arbetare, kvinnor och ungdomar att göra dessa krav till en fana för den revolution som håller på att utvecklas.

 

Irans arbetarkommunistiska parti

2018-01-03

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *