Svar på Öppet brev till Sveriges statsminister.

Svar på Öppet brev till Sveriges statsminister.

Hej Hasan, Farideh och Abdollah!

Tack för ert mejl till statsminister Stefan Löfven. Ert mejl har överlämnats till Utrikesdepartementet för svar. Jag arbetar på Utrikesdepartementets ministerkansli och har blivit ombedd att svara. 


Tack för att ni delar dina synpunkter med oss. Regeringen har nära följt den oroväckande utvecklingen i Iran, inklusive genom vår ambassad i Teheran. Mänskliga rättigheter, däribland yttrandefriheten och rätten att demonstrera, måste respekteras. De iranska myndigheternas agerande, inklusive i form av massarresteringar och begränsningar av internet, är därför djupt oroväckande.

Utrikesministern har vid flera tillfällen tydligt uttryckt att det våld som riktades mot fredliga demonstranter är oacceptabelt och att ytterligare våld måste undvikas. Något Sverige var bland de första att uttrycka offentligt. Sverige upprepade detta under ett extrainsatt möte i FN:s säkerhetsråd den 5 januari. EU gjorde ett gemensamt uttalande med samma tydliga innebörd den 2 januari. Våra synpunkter har vid flera tillfällen framförts direkt till iranska företrädare, såväl i Stockholm som i Teheran, och vi kommer fortsatt att vara tydliga med våra åsikter i frågan.

Regeringen är djupt oroad över situationen för mänskliga rättigheter i Iran, inklusive användningen av dödsstraff, förtryck av bland annat kvinnor och flickor samt bristande fackliga rättigheter. UD:s rapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Iran visar tydligt på de omfattande problem som finns. Frågor om skyddet av och respekten för mänskliga rättigheter är centrala i Sveriges relation med Iran.

Vid intresse kan ni se den interpellationsdebatt om stödet till Iran som ägde rum den 19 januari. Utrikesministern deltog i debatten, som kan ses på riksdagens hemsida. Interpellationsdebatten finns också tillgänglig som text.

Länk till interpellationen: http://www.riksdagen.se/sv/dok ument-lagar/dokument/interpell ation/stodet-till-diktaturens- iran_H510307

Vänliga hälsningar,

Linnaea Manberger
Departementssekreterare
Utrikesdepartementet

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *