IAP

Politiska islams uppgång och fall

  En diskussion med “Porsesh”   Porsesh: Vad är din tolkning av sådana begrepp som islamisk fundamentalism och politisk islam? Vad är skillnaden mellan dem? Mansoor Hekmat: Jag använder inte uttrycket islamisk fundamentalism eftersom jag tror det är en beräknad högerpolitisk förklaring, som avsiktligt framställer en vilseledande bild av nutida islam och islamiska rörelser. Vad […]

Continue Reading ...
 • Världen efter 11 september Del 3: Politiska islams slut

  Utanför dagens två motsatta reaktionära poler – USA:s och de västliga regeringarnas militarism på ena sidan och politiska islams och islamiska terrorgruppers läger på den andra – kännetecknas det rådande klimatet för världens människovänner och fredsvänner av oro och ångest. Det är ett förtvivlans klimat. Var och en ängslas för den alltmer försämrade situationen – […]

  Continue Reading ...
 • Världen efter 11 september Del 1: Terroristernas krig

    Två reaktionära läger De förskräckliga terroristbrotten mot mänskligheten och massakern på tusentals oskyldiga människor i USA 11 september 2001 har drivit världen till randen av ett av samtidshistoriens mörkaste och blodigaste tidevarv. Det som den amerikanska administrationen kallar ett internationellt krig mot terrorister är i själva verket världens inträde i en ny och destruktiv […]

  Continue Reading ...
 • Tyskland blir värd för en kriminell regimledare

    Islamiska republikens statsöverhuvud, Khatami, kommer inom kort till Tyskland. I dagens Iran råder svåra missförhållanden: – Tusentals människor sitter bakom fängelsegaller p.g.a. sina åsikter och politiska verksamhet; – Yttrande- och åsiktsfrihet förtrycks; den kritiska pressen och de oppositionella partierna får inte bedriva någon verksamhet; det råder förbud mot kommunistisk verksamhet; – Kvinnorna är berövade […]

  Continue Reading ...
 • Uppmaning till protestmöte mot utvidgning av förtrycket i Iran

    Indragningen av 12 tidningar bundna till 22 maj-falangen, genomförd av högerfalangen, utvidgar sprickan mellan den islamiska regimens fraktioner. Högerfalangens handlingar är dikterade av desperation och avsaknad av framtidsvision. Med denna åtgärd stänger högerfalangen sin väg bakåt och drar Islamiska republiken till sin djupaste kris. Med det här agerandet närmar sig Islamiska republiken sitt livs […]

  Continue Reading ...