IAP

 • in: Pågår, Upprop  | 

  Devin Rexvid: Vem är hon?

  Hon kom från ingenstans. Ingen visste vad hon hette. Hur gammal hon var. Hon viftade demonstrativt med den iranska regimens emblem som i ca 4 decennier försökt göra henne och andra av hennes kön osynliga. En regim som förgäves försökt att genom obligatorisk hijab göra kvinnors lydnad synlig. En hel värld såg hennes bild. BBC […]

 • in: Svar på öppet brev, Uttalande  | 

  Svar på Öppet brev till Sveriges statsminister.

  Hej Hasan, Farideh och Abdollah! Tack för ert mejl till statsminister Stefan Löfven. Ert mejl har överlämnats till Utrikesdepartementet för svar. Jag arbetar på Utrikesdepartementets ministerkansli och har blivit ombedd att svara.  Tack för att ni delar dina synpunkter med oss. Regeringen har nära följt den oroväckande utvecklingen i Iran, inklusive genom vår ambassad i […]

 • in: Uttalande  | 

  Iranska revolutionens tio främsta uppgifter

    En enorm revolution är på gång. De mest angelägna mål för de människor som har hjältemodig rest sig för att störta den islamiska regimen är följande: Alla politiska fångar och dem som har gripits under de senaste gatuprotesterna måste genast släppas fria. Alla de som har beordrat och de som har begått brott mot […]

 • I mänsklighetens varma famn!

    Det är smärtsamt att dagligen se bilder och höra rapporter om hundratals flyktingars döda kroppar som drunknat i havet eller kvävts i lastbilar; människors skrik på hjälp; polisbrutalitet mot människor som söker skydd… Världen står inför en fruktansvärd flyktingkatastrof.   Dessa scener har rört mänskligheten till tårar. Tusentals människor försöker på alla möjliga sätt […]

  Continue Reading ...
 • Utvecklingen i Östeuropa och framtidsutsikterna för arbetarsocialismen

  Worker Today: Utvecklingen i Östeuropa och Sovjetunionen har väckt världens uppmärksamhet. Vi lever sannerligen i en avgörande historisk period. Men hur dessa händelser påverkar väst och huvuddelen av den kapitalistiska världen har ännu inte granskats. Hur kommer, enligt din åsikt, denna utveckling att påverka det “segrande” väst? Mansoor Hekmat: De omedelbara resultaten av denna process […]

  Continue Reading ...
 • EN BÄTTRE VÄRLD

  EN BÄTTRE VÄRLD Det arbetar-kommunistiska partiets programAntaget vid Irans Arbetar-kommunistiska Partis första kongress i juli 1994  Första delen: Arbetar-kommunismens sociala och intellektuella bas En bättre värld Frihet, jämlikhet, välstånd Klasskamp: Proletariat och borgarklass Arbetar-kommunism Kapitalism En balansräkning Kapitalismens grunder Stat och politisk överbyggnad Kultur, ideologi, moral Social revolution och kommunism Det fria kommunistiska samhället Proletär […]

  Continue Reading ...
 • FRIHET, JÄMLIKHET, ARBETARSTAT

  * Den djupa politiska och ekonomiska kris som drabbat borgarklassen i Iran visar inga tecken på att lätta. * Monarkin störtades genom revolutionen 1979, vilken emellertid trots detta inte var framgångsrik. * Idag står den islamiska republiken inför samma öde. Vare sig Shahens amerikanska arianism, de islamiska vidskepelserna och Khomeinis & Co panislamiska demoner, eller […]

  Continue Reading ...
 • Utmaningar dagens kommunism står inför

    De senaste åren har utan tvivel varit en mycket avgörande period i 1900-talets historia. Hur viktig denna period är står kanske ännu inte klart för den generation som nu lever och följer händelseutvecklingen, liksom många människor som fortsatte sitt oundvikliga vardagsliv under revolutionen 1917, fascismens uppgång eller de två världskrigen och inte förstod vikten […]

  Continue Reading ...
 • Våra skiljaktigheter

  En diskussion om arbetarkommunism ** Fråga: Rapporten “Den internationella situationen och läget för kommunismen” (1), som granskar de borgerliga socialismernas kris och nedgång, beskriver arbetarkommunismen som den enda riktning som har utsikt att göra framsteg under nuvarande förhållanden – dvs under förhållanden av borgerliga socialismers upplösning och en massiv offensiv från borgarklassen mot socialismen. Bara […]

  Continue Reading ...
 • Till åminnelse av 20 juni 1981

  Intervju med “Radio International” Radio International: Den allmänna uppfattningen är att Islamiska Republiken är resultatet av 1979 års revolution. Men du har påstått att den iranska revolutionen 1979, liksom de flesta revolutioner, kulminerade i ett blodigt bakslag då den brutalt slogs ner. Kan du förklara detta? Mansoor Hekmat: Varje oberoende observatör som undersöker denna historia […]

  Continue Reading ...