1may_bremen

İKİP Programı’ndan

Dünyayı değiştirip daha iyi bir dünya kurmak insanlık tarihi boyunca güçlü bir umut ve ülkü olarak süregelmiştir. Çesitli biçimlerde, varolan durumun kaçınılmazlığını, değişmezliğini öne süren dinsel veya dindışı kaderci düşünceler ve hurafelerin, bugünkü sözümona modern toplumda bile yaygınlaşmasına karşın geniş insan kitlelerin gerçek yaşamları, günlük etkinlikleri daha iyi bir dünyanın olanaklığına, hatta kaçınılmazlığına olan güçlü […]

Continue Reading ...
  • DAHA İYİ BİR DÜNYA

    Komünist-İşçi Partisi Programı-Mansur Hikmet Temmuz 1994’te İran Komünist-İşçi Partisi’nin 1. Kongresinde kadul edilmiştir. Birinci Bölüm İşçi komünizminin Toplumsal ve Düşünsel Temelleri Daha iyi bir dünya Özgürlük, eşitlik, refah Sınıf mücadelesi: proletarya ve burjuvazi İşçi komünizmi Kapitalizm Kapitalizmin temelleri Eşitlik, özgürlük, zenginlik Devlet ve politik üstyapı Kültür, ideoloji, ahlak Toplumsal Devrim ve Komünizm Özgür komünist toplum […]

    Continue Reading ...