İran Komünist-işçi Partisi Lideri Hamit Taqvai’nin 1 Mayıs’a ilişkin Mesajı

İran Komünist-işçi Partisi Lideri Hamit Taqvai’nin 1 Mayıs’a ilişkin Mesajı

1 Mayıs Sosyalizmin Günüdür

Hamid_Taqvaee-141115Uluslararası işçi bayramı kapitalizmin dünyaya dayattığı bataklığa karşı sosyalist başkaldırı ve eleştirinin günüdür. Kapitalist sistem bütün ülkelerdeki işçilere ve işçilerle aynı yazgıyı paylaşan ve kapitalizmin kurbanları olan insanların %99’una en zorlu yaşam koşullarını dayatmakla ve birçok ülkede dini-etnisist güçler ve devletleri ortaya sürüp egemen kılmakla kalmamış; yer kürenin varlığını ve insanlığın varoluşunu bile yok olma noktasına getirmiştir.

Uluslararası işçi bayramı bu dayanılmaz koşulların sosyalist eleştirisinin günüdür. Günümüzde ekonomik eşitlikçilik ve sosyalist söylem uluslararası kamuoyunda tartışılıp kabul gören bir gündeme dönüşmüştür. Batı ülkelerindeki adaylar bile günümüzde seslerini sosyalist söylem ve sloganlarla duyuruyor kitlesel kabul görüyorlar. Dünyada geniş halk kitlelerinin batının sözümona “demokrasi beşiği” ülkelerinde bile mevcut düzene, egemen yapıya ve geleneksel siyasi partilere sırtlarını dönmeleri, batı ülkeleri dâhil bütün dünyada işçiler ve %99’luk kitle ile kapitalistlerin astronomik servetleri arasındaki uçurumun günden güne derinleştiğini gösteren sarsıcı veri ve istatistikler, %1’lik multi-milyarderlerin oligarşisi ve kapitalist düzen ve devletleri tepeden tırnağa saran yolsuzluklar (Panama belgeleri bu kokuşmuşluk, yolsuzluk, rüşvetçilik ve para aklama buzdağının ucunu ve bizzat kapitalistlerin koyduğu yasaları ve kuralları nasıl çiğnediklerini gösteriyor); bütün bunlar kapitalist düzenin kokuşmuşluğunun ve çıkmazının ve sosyalizmin kuruluşunun zorunluluğunun ve ivediliğinin göstergesidir.

İran’da kapitalizmin çıkmazı ve soysuzlaşmasının görüngüsü İslam Cumhuriyeti yönetimidir. İran ekonomisinin her öğesini saran ekonomik mafya babaları ve dünya devletleri ve yöneticilerinin hırsızlar, yolsuzlar ve rüşvetçileri listelerinin başında yer alan Ayetullahlar ve akran ile ahbapları günümüz kapitalizminin barbarlığının göstergeleri ve temsilleridir. Günümüzde İran toplumunun ücretli kölelikten ve bu kölelik düzenini savunan ve koruyan Ortaçağ yasaları ve ilişkileri ve dinden kurtuluşunun bayrağı işçi sınıfının elindedir. İran halkı için 1 Mayıs yalnızca sosyalizm ve egemen ekonomik mafya ve ücretli kölelik düzeninden kurtuluş günü değil; sekülerizm, uygarlık, modernlik ve insanlığın da günüdür.

Uluslararası işçi bayramı İran’da ve bütün dünyada sermayenin, ayrımcılığın, eşitsizliğin ve bu düzenin hem ürünü hem koşulu olan dini-etnik gericiliğin egemenliğinden usanan ve insancıl, gönençli, özgür ve eşit bir dünya yaratmak isteyen bütün insanların bayramıdır. İran ve dünyanın bütün işçilerinin ve özgürlükçü insanlarının 1 Mayıs’ı kutlu olsun!

Hamit Taqvai

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *