Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın 1 Mayıs!

Kapitalizm dünyamızı tehdit eden en büyük tehlikedir! İdam ve işkence, diktatörlük ve baskı, cehalet ve hurafelerin egemenliği, ulusal, etnik ve dini-mezhepsel çatışmalar, yoksulluk ve yoksunluk, bunalım ve intihar, çeşit çeşit ayrımcılık, eşitsizlik ve adaletsizlikler ve bunların yanında insanlığın emek ve yaratıcılığının büyük gücünü insana egemen yabancı bir güç olan para ve sermayeye dönüştürmek, insanlığın büyük bölümünü ücretli kölelere dönüştürmek son iki yüz yılın kapitalizminin ayırıcı özelliğidir. Ne var ki günümüzde kapitalizm ve sınırsız kar ile birikim hırsı bu özgüllükleri mantıksal sonuçlarına vardırmış, insanlığın var olmasını bile tehlikeye sokmuştur. Yaşamın geleceği kapitalizm şerrinden kurtulmaya bağlıdır. Dünyayı ve üzerinde yaşayanları bu tehlikeden koruyabilecek tek güç ücret kölelerinin uluslararası birliği ve mücadelesi, kapitalist sınıfın ekonomik ve siyasal silahsızlandırılması ve insanın yazgısının yeniden insanın eline verilmesidir. 1 Mayıs, uluslararası işçi bayramı, bu görevi yerine getirme yolunda kararlılık ve birlik gösterisinin ve bu görevi gerçekleştirme sözünün yenilenmesi günüdür.

1 Mayıs ayrıca somut taleplerimizi yeniden haykırmak günüdür. 1 Mayıs’ın geleneksel talebi olana çalışma süresinin kısaltılmasının yanı sıra ücret artırımı talebi ve İran’dan Fransa’ya, Yunanistan’dan ABD’ye insanlığı cendereye sokan kemer sıkma politikalarına karşı mücadele bu talepler arasındadır. 1Mayıs tüm dünyada %1’e karşı, bankalar ve yolsuzlara karşı, milyarder Ayetullahlar ve devletlerine karşı meydanlara inip tek yürek “Artık Yeter!”, “İşsizliğe Hayır!”, “Yoksulluğa Hayır!”, “Ayrımcılık ve Eşitsizliğe Hayır!” diye haykırma günüdür. İnsanlığın günümüzde ürettiği servet savaşlarda, ordular ve polis devletlerinin giderlerinde ve kapitalistlerin banka hesaplarında boşa akıp gitmezse insanlığın bütün sorunlarını çözmeye bin kez bile yeter.

İran’da 1 Mayıs her şeyden önce İslam Cumhuriyeti rejimi ve milyarder Ayetullahların yönetimine karşı başkaldırı günüdür. Bu gün yoksulluk-altı ücretlere, milyonların kitlesel işsizliğine, örgütlenme ve grev özgürlüğü için mücadele günüdür. İran’da 1 Mayıs siyasal özgürlükler taleplerinin, özellikle işçi hareketinin ve öğretmenlerin önderlerinin ve bütün siyasal tutsakların özgür bırakılmaları talebinin yükseltilmesi günüdür. 1 Mayıs her türden ayrımcılığa, özellikle kadınlara karşı ayrımcılığa karşı mücadeleyi yükseltme günüdür. 1 Mayıs ayrıca işçi sınıfının bütün kesimlerinin, üretim ve hizmet işçilerinin, çalışan ve işsiz işçilerin, eğitim görüp iş pazarına girecek işçilerle zorlu emeklilik günlerini geçiren işçilerin birlik ve dayanışması günüdür. 1 Mayıs sermaye ve İslami yönetim barbarlığına karşı yaşamı savunmak için insanlığın birlik günüdür.

Komünist-işçi Partisi bütün gücüyle 1 Mayıs’ı karşılıyor, İran’da ve tüm dünyada 1 Mayıs’ın daha coşkulu geçmesi için çabalayan bütün kadın ve erkeklerin elini sıkıyor.

Yaşasın 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı

IAP-logo2

İran Komünist-işçi Partisi

15 Nisan 2016

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *