Irak Kürdistanı Halkı Kendi Kaderi Konusunda Karar Verme Hakkına Sahiptir!

Irak Kürdistanı Halkı Kendi Kaderi Konusunda Karar Verme Hakkına Sahiptir!

 

Irak Kürdistanı’nda referandum yapılacağı açıklandığından beri gericilik kampında ona karşı bir hengâme yaşanmaktadır. Mesut Barzani ve nasyonalist hareketlerin hangi hesaplarla referandum yapmaya giriştikleri ve son anda geri adım atıp atmayacakları başka bir tartışmadır. Nefret uyandıran durumsa insanların haklarını çiğneyen ve ABD’nin yanı sıra silahlarıyla gösteriş yapan İslam Cumhuriyeti, Suriye, Irak ve Türkiye hükümetleri gibi gerici güçlerin kiralık katillerini Irak Kürdistanı halkı üzerine salması ve halkı referanduma katılmaktan caydırmaya çalışmasıdır. Irak Kürdistanı halkı veya dünyadaki herhangi bir ülke halkı uygun buldukları zaman kendi gelecekleri konusunda referandum yapma, bağımsızlık veya anne ülkeyle kalmak üzere karar verme hakkına sahiptir. Bu insanların temel ve apaçık bir hakkıdır; gerici devletler dünyadaki bütün onurlu ve özgürlükçü insanların safıyla karşılaşıp engellenmelidir. On yıllarca anlatılamaz baskıya ve cinayete maruz kalan Irak Kürdistanı halkının bir referandumda gelecekleri konusunda bir karar vermeleri Hamaneyi, Ruhani, Erdoğan, Kasım Süleymani ve Trump’ı hiç ilgilendirmez.

 

Uluslararası gericilik ve ücretli kapıkullarının bu efelenmeleri yalnızca Irak Kürdistanı halkının sorunu değildir. Dünyadaki bütün özgürlükçü insanlar bu gerici safa karşı durmalıdır. Bu gerici insan karşıtı kamp hırsızlık, çapulculuk ve yağma pazarını ve sömürücü, baskıcı kapitalist düzeni korumak için dünyanın dört bir köşesinde her türlü cinayete ve harekete başvurabilir, her türlü komployla etnisist, dinci ve gerici güçleri halkın başına musallat edebilir. Buna karşı insanlar birçok ülkede bu güçleri geri püskürtmüş, çeşitli haklar ve özgürlükleri bu güçlere dayatmışlardır. Yalnızca Irak Kürdistanı halkı değil; Suriye, İran, Türkiye ve bütün ülke halkları yakalarını bu yağmacı canilerden kurtarmalı ve kendi kaderlerini ellerine almalıdır. Kuşkusuz bu süreç bölge ülkelerinin ve öteki ülkelerin geleceğini belirleyecek bir süreçtir.

 

İran Komünist-işçi Partisi bu çeşitli devletlerin Irak Kürdistanı’ndaki referanduma karşı askeri ve ekonomik tehditlerini şiddetle kınıyor, İran’daki ve bütün ülkelerdeki işçi parti ve örgütlerini, özgürlükçü ve insancıl bütün kuruluşlar ve insanları Irak Kürdistanı halkını bu gerici devletlere karşı desteklemeye çağırıyor. Irak Kürdistanı halkının Irak ile kalmak veya Irak’tan ayrılmak için referandum yapma hakkını savunmak gerekir. Bunun yanı sıra, nasyonalist ve etnisist partilerin komploları, işbirlikçilikleri ve siyasal oyunları konusunda da uyanık olmak gerekir. Irak Kürdistanı halkının bizzat Kürdistan Bölgesel Yönetimi devletinin hırsızlıkları ve baskılarına karşı daha keskin ve daha açık mücadele için Irak’tan ayrılmaya ve bağımsızlığa gereksinimi var. Komünist-işçi Partisi Irak Kürdistanı halkının bu apaçık hakkını var gücüyle savunuyor.

 

İran Komünist-işçi Partisi

21 Eylül 2017

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *