İşçiler, Öğretmenler, Kamu Emekçileri! Greve Başlayın ve Baskı Makinesini Felç Edin!

İşçiler, Öğretmenler, Kamu Emekçileri! Greve Başlayın ve Baskı Makinesini Felç Edin!

Son günlerdeki gösterilerin oluşmasında büyük rol oynayan güçlü ve sürekli grev ve toplantılarınız bugünün siyasi atmosferini etkili biçimde belirleyebilir. Ülke çapındaki kitlesel gösteriler İslami rejimi daha derin bir bunalıma sürüklemiş bunalımını şiddetlendirmiştir. Tüm ülkede sürmekte olan bu geniş çaplı kalkışma sayesinde güç dengeleri halk lehine değişmiş durumdadır. Bu koşullarda sizlerin grevleri gösterilere yeni bir ivme kazandıracak, halkın bastırılması ve katledilmesinin önünü kesecek ve rejim bunalımının son aşamasını başlatacaktır.

1979 deneyimi önümüzde duruyor. Şah rejimi gösterilere karşı Tahran ve onlarca başka kentte sıkıyönetim ilan ettiğinde işçiler grevleriyle sahneye çıktı ve rejimin hareket etme yetisini ciddi biçimde kısıtladı. Şah rejimi bir yandan gösterileri bastırma öte yandan grevleri durdurma gücünden yoksundu; bu koşullarda gösteriler yeni bir ivme kazandı ve sonunda işçilerin genel grevi sayesinde rejim çöktü.

Her yerde greve gidin ve tarihsel görevinizi yerine getirin. Grevleriniz, her gün daha da yaygınlaşan kitlesel gösterilerle birlikte rejimin baskı makinesini felce uğratacaktır. Rejimin toparlanıp protestoları bastırarak halkı geri püskürtmesine izin verilmemelidir. Greve başlayın ve gösteriler düzenleyin. 39 yıldır size yoksulluk, haksızlık ve yoksunluk dayatan kapitalistlerin İslami rejiminin belini kırmaya gücünüz yetecektir.

 

Kahrolsun Kadın Düşmanı, İşçi Düşmanı ve İnsanlık Düşmanı İslami Rejim

 

Yaşasın İnsancıl, Gönençli, Özgür ve Eşit Toplum

 

İran Komünist-işçi Partisi

1 Ocak 2018

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *