Devrimin İvedi On Buyruğu

Devrimin İvedi On Buyruğu

Büyük bir devrim başlamış durumdadır. İslam Cumhuriyeti’ni devirmek için kahramanca ayağa

kalkan halkın en ivedi talepleri bunlardır:

  1. Bütün siyasal tutsaklar ve son gösterilerde bütün tutuklananlar derhal serbest

bırakılmalıdır.

  1. İslam Cumhuriyeti’nin son 40 yıldaki bütün cinayetlerinin azmettiricileri ve

uygulayıcıları tutuklanıp açık mahkemelerde yargılanmalıdır.

  1. İslam Cumhuriyeti’nin bütün kolluk kuvvetleri derhal lağvedilmelidir.
  2. İdam cezası derhal kaldırılmalı, kısas yasaları derhal lağvedilmelidir.
  3. Dini ve devlet makamları ve kurumları tarafından el konulup yağmalanmış bütün

varlıklar derhal geri alınmalı, sahiplerine geri verilmeli veya toplumun gönenci için

kullanılmalıdır.

  1. Zorunlu başörtüsü ve her türden cinsel ayrımcılık derhal lağvedilmeli ve giyinme

özgürlüğü tanınmalıdır. Kadın düşmanı ve kadınlara karşı ayrımcı bütün yasalar derhal

lağvedilmeli, kadınlar ve erkeklerin bütün alanlarda eşit haklara sahip olduğu ilan

edilmelidir.

  1. Din devletten, yargıdan ve eğitimden bütünüyle ayrılmalıdır. İnanç ve inançsızlık

özgürlüğü, kişilerin özel meselesi olarak güvenceye alınmalıdır.

  1. Kayıtsız koşulsuz düşünce, ifade, toplanma, basın, gösteri ve yürüyüş, grev, örgütlenme

ve partileşme özgürlüğü derhal ilan edilmeli ve uygulanmalıdır.

  1. Din, dil, etnisite veya ulustan bağımsız İran yurttaşlarının hukuki ve medeni eşitliği

ivedilikle gerçekleştirilmelidir.

  1. Gönençli ve en ileri toplumlardaki standartlara ve olanaklara uygun bir yaşam bütün

yurttaşlar için güvenceye alınmalıdır. Asgari ücret bu standartlara uygun biçimde

artırılmalıdır; bütün işsizlere ve çalışabilir durumdaki kişilere yeterli işsizlik sigortası

sağlanmalıdır. Tıbbi ve sağlık hizmetleri ve eğitim herkes için derhal parasız hale

getirilmelidir.

Bunlar halkın İslam Cumhuriyeti’ne karşı devriminin en önemli ve ivedi talepleri, devrimin on

buyruğudur. Bu taleplerin gerçekleşmesi için protestolar, gösteriler, toplantılar ve grevler daha da

yaygınlaştırılmalıdır. Bu talepler yalnızca İslam Cumhuriyeti’nin devrilmesi ve İran’da yaşayan

bütün kadın ve erkeklerin doğrudan iktidarı yoluyla sürekli ve bütüncül biçimde

gerçekleşebilecektir.

Komünist-işçi Partisi bütün işçileri, kadınları ve gençleri bu bildirgeyi oluşmakta olan devrimin

bayrağına dönüştürmeye çağırıyor.

 

 

İran Komünist-işçi Partisi

3 Ocak 2018

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *