IAP

 • in: Pågår, Upprop  | 

  Devin Rexvid: Vem är hon?

  Hon kom från ingenstans. Ingen visste vad hon hette. Hur gammal hon var. Hon viftade demonstrativt med den iranska regimens emblem som i ca 4 decennier försökt göra henne och andra av hennes kön osynliga. En regim som förgäves försökt att genom obligatorisk hijab göra kvinnors lydnad synlig. En hel värld såg hennes bild. BBC […]

 • in: Svar på öppet brev, Uttalande  | 

  Svar på Öppet brev till Sveriges statsminister.

  Hej Hasan, Farideh och Abdollah! Tack för ert mejl till statsminister Stefan Löfven. Ert mejl har överlämnats till Utrikesdepartementet för svar. Jag arbetar på Utrikesdepartementets ministerkansli och har blivit ombedd att svara.  Tack för att ni delar dina synpunkter med oss. Regeringen har nära följt den oroväckande utvecklingen i Iran, inklusive genom vår ambassad i […]

 • in: Uttalande  | 

  Iranska revolutionens tio främsta uppgifter

    En enorm revolution är på gång. De mest angelägna mål för de människor som har hjältemodig rest sig för att störta den islamiska regimen är följande: Alla politiska fångar och dem som har gripits under de senaste gatuprotesterna måste genast släppas fria. Alla de som har beordrat och de som har begått brott mot […]

ABADANs oljeraffinaderi-arbetare reser sig

Måndagen den 16:e januari samlades en del av ABADANs oljeraffinaderi-arbetare utanför Distributionsbyggnaden av oljeprodukter. De krävde förbättrade lönevillkor, välfärd och serviceinrättningar enligt dagstidningars rapporter. Arbetarna är missnöjda med bl.a. de usla företagsbostäder och den dåliga servicen när det gäller reparation och underhåll av arbetarbostäderna. Oljearbetarnas huvudkrav hade under en lång period av år, bestått av […]

Continue Reading ...
 • Slut dig till försvaret av asylsökande!

  Islamiska republiken är källan till hundratusentals iranska medborgares flykt och invandring. Regimens politiska återvändsgränd och ekonomiska bankrutt har skapat en politisk och ekonomisk osäkerhet för medborgarna. Därtill kommer förtryck, arbetslöshet och total rättslöshet vilket har gjort det iranska samhället till ett stort outhärdligt fängelse. Trots att folkets kamp för befrielse från regimen utvidgas så fortsätter […]

  Continue Reading ...
 • Höj rösten: Nej till Islamiska republiken!

  Protestera mot Khatamis närvaro i New York och i FN-mötet Khatamis resa till Tyskland eller hans övriga försök att få väststaternas sympati och rädda Islamiska republiken har inte haft några resultat. Hans resa till New York kommer inte heller att ge några resultat. Khatami reser till New York vid en tidpunkt då folkets avsky och […]

  Continue Reading ...
 • Rörelsen för störtandet av regimen ännu starkare

  Ett år efter 7 juli: 7-12 juli förra året upplevde världen en stark massrörelse för störtandet av den islamiska regimen i Iran. Studenterna, ungdomarna och det beslutsamma folkets slagord ekade överallt: ”Folkresningen har börjat; det 20 åriga tystnaden har upphört”, ”Ned med turbanernas välde”, ”Åsiktsfrihet uppnås inte med skägg och mustasch”, ”akta er för den […]

  Continue Reading ...
 • Leve kvinnornas frigörelserörelse i Iran

  De iranska kvinnornas frigörelserörelse har aldrig varit så stark och utbredd som idag. 20 år av det islamiska styrets ansträngning för islamisering av samhället och betvingandet av islamiska traditioner och idéer på folk, har lidit totalt nederlag. Inte ens den islamiska regimens makthavare kan dölja det. Samtidigt som den islamiska regimen är på väg att […]

  Continue Reading ...
 • Resolution antagen av 4:e juni-demonstrationen

  Den islamiska republiken i Iran är regimen för könsapartheid och en religiös diktatur mot friheten och mänskligheten. Sedan sina första dagar, har regimen använt sig av stening av kvinnor, tortyr och mord på arbetare och frihetskämpar, och kuvandet av kamporganisationer för att hålla sig kvar vid makten. Eftersom den islamiska regimen är det huvudsakliga hindret […]

  Continue Reading ...
 • Protestera mot fängslandet av Bageriarbetarfackets ordförande i Saqqez

  Till arbetar-, vänster- och progressiva organisationer Till försvarare av mänskliga rättigheter Enligt vad Irans arbetar-kommunistiska parti – kurdiska kommittén erfarit har Informationsbyrån och polisen i kurdiska staden Saqqez utfärdat häktningsorder mot Mahmood Salehi utan rättsligt tillstånd. Förra året häktades Mahmood Salehi och fyra medlemmar i Bageriarbetarfacket för facklig verksamhet i Saqqez. De frigavs efter några […]

  Continue Reading ...
 • Fördöm PUK:s förbrytelser i irakiska Kurdistan

  Kurdistans patriotiska unions (PUK) beväpnade styrkor stormade Iraks arbetar-kommunistiska partis kontor i Soleymaniya den 14 juli. De attackerade också ett fordon tillhörande Centret för försvar av kvinnor och dödade samtliga passagerare. Vid stormandet dödade PUK:s styrkor fyra kadrer av Iraks arbetar-kommunistiska parti och en kader av Irans arbetar-kommunistiska parti – fem välkända personer i kampen […]

  Continue Reading ...
 • Res er till försvaret av iranska asylsökande!

  Alltfler ungdomar och missnöjda människor flyr ifrån Islamiska republikens helvete de senaste månaderna. Med en allt svårare flyktingpolitik i europeiska länder har därmed antalet tragiska händelser ökat drastisk. Varje vecka mister ett antal iranska flyktingar livet i floder och lastbilar i sina försök att söka skydd i något säkrare land eller grips senare av polisen […]

  Continue Reading ...
 • Leve kvinnornas frigörelserörelse i Iran

  De iranska kvinnornas frigörelserörelse har aldrig varit så stark och utbredd som idag. 20 år av det islamiska styrets ansträngning för islamisering av samhället och betvingandet av islamiska traditioner och idéer på folk, har lidit totalt nederlag. Inte ens den islamiska regimens makthavare kan dölja det. Samtidigt som den islamiska regimen är på väg att […]

  Continue Reading ...