IAP

 • in: Uttalande  | 

  Om Sveriges statsministers besök till Iran:

    Fördöm eftergiftsdiplomati gentemot Islamiska republiken Iran!   Statsminister Stefan Löfvén ska besöka Islamiska republiken Iran den 11-12 februari. Besöket kommer på inbjudan av Irans president Hassan Rouhani.   Stefan Löfvén reser till ett land där parallellt med uppgörelsen om landets kärnprogram har avrättningarna drastisk ökat; där de oppositionella och medborgarrättsaktivister är fängslade och nekas […]

Våra skiljaktigheter

En diskussion om arbetarkommunism ** Fråga: Rapporten “Den internationella situationen och läget för kommunismen” (1), som granskar de borgerliga socialismernas kris och nedgång, beskriver arbetarkommunismen som den enda riktning som har utsikt att göra framsteg under nuvarande förhållanden – dvs under förhållanden av borgerliga socialismers upplösning och en massiv offensiv från borgarklassen mot socialismen. Bara […]

Continue Reading ...
 • EN BÄTTRE VÄRLD

  EN BÄTTRE VÄRLD Det arbetar-kommunistiska partiets programAntaget vid Irans Arbetar-kommunistiska Partis första kongress i juli 1994  Första delen: Arbetar-kommunismens sociala och intellektuella bas En bättre värld Frihet, jämlikhet, välstånd Klasskamp: Proletariat och borgarklass Arbetar-kommunism Kapitalism En balansräkning Kapitalismens grunder Stat och politisk överbyggnad Kultur, ideologi, moral Social revolution och kommunism Det fria kommunistiska samhället Proletär […]

  Continue Reading ...
 • FRIHET, JÄMLIKHET, ARBETARSTAT

  * Den djupa politiska och ekonomiska kris som drabbat borgarklassen i Iran visar inga tecken på att lätta. * Monarkin störtades genom revolutionen 1979, vilken emellertid trots detta inte var framgångsrik. * Idag står den islamiska republiken inför samma öde. Vare sig Shahens amerikanska arianism, de islamiska vidskepelserna och Khomeinis & Co panislamiska demoner, eller […]

  Continue Reading ...
 • Politiska islams uppgång och fall

    En diskussion med “Porsesh”   Porsesh: Vad är din tolkning av sådana begrepp som islamisk fundamentalism och politisk islam? Vad är skillnaden mellan dem? Mansoor Hekmat: Jag använder inte uttrycket islamisk fundamentalism eftersom jag tror det är en beräknad högerpolitisk förklaring, som avsiktligt framställer en vilseledande bild av nutida islam och islamiska rörelser. Vad […]

  Continue Reading ...
 • Världen efter 11 september Del 3: Politiska islams slut

  Utanför dagens två motsatta reaktionära poler – USA:s och de västliga regeringarnas militarism på ena sidan och politiska islams och islamiska terrorgruppers läger på den andra – kännetecknas det rådande klimatet för världens människovänner och fredsvänner av oro och ångest. Det är ett förtvivlans klimat. Var och en ängslas för den alltmer försämrade situationen – […]

  Continue Reading ...
 • Till åminnelse av 20 juni 1981

  Intervju med “Radio International” Radio International: Den allmänna uppfattningen är att Islamiska Republiken är resultatet av 1979 års revolution. Men du har påstått att den iranska revolutionen 1979, liksom de flesta revolutioner, kulminerade i ett blodigt bakslag då den brutalt slogs ner. Kan du förklara detta? Mansoor Hekmat: Varje oberoende observatör som undersöker denna historia […]

  Continue Reading ...
 • Om IAP

  Irans arbetarkommunistiska parti är ett marxistiskt parti, som åtagit sig att organisera arbetarklassens sociala revolution för att avskaffa det kapitalistiska systemet och upprätta ett nytt samhälle, byggt på allas ekonomiska och sociala jämlikhet, deras politiska frihet och förverkligandet av alla individers materiella och intellektuella kreativa förmågor. Irans arbetarkommunistiska parti är ett internationalistiskt parti. Det kämpar […]

  Continue Reading ...
 • Världen efter 11 september Del 4: Efter Afghanistan

    Afghanistan: Krig eller flygterrorism? Det är inget krig i Afghanistan. Krig kräver logiskt åtminstone två sidor. Vad som rent allmänt äger rum är USA:s bombning av Afghanistan. Det är en nyfunnen taktik av världens enda supermakt och självutnämnda internationella polis – i vilken terror och skrämseltaktik i masskala öppet har ersatt krig. Efter Vietnam […]

  Continue Reading ...