Konseyler ve Konsey Hareketine İlişkin Karar

İKİP Siyasi Bürosu’nca Onaylandı 1-İslam Cumhuriyeti’ne karşı rejimi devirme hareketinin yükselişe geçmesiyle halkın kitlesel örgütlenmesi güncel, ivedi bir gündeme dönüştüğünden; 2-Şimdiden yönetim biçimi alternatifimiz olan sosyalist cumhuriyete konusunda topluma açık bir görüntü ve ufuk sunulması zorunluluğu doğmaktadır. Bu yüzden: Gerek halk kitlelerinin savaşım örgütleri gerek sosyalist cumhuriyetin dayanakları olarak konseylerin propagandası ve bu organların örgütleme […]

Continue Reading ...
  • Sağ’ın Parti’den Ayrılmasına İlişkin Bildirge

    1-İran Komünist-İşçi Partisi’nde Ağustos 2004 sonlarına doğru yaşanan ayrılma İran toplumunun temel siyasal gerçeklerinin yansımasıdır. İran toplumu İslam Cumhuriyeti bunalımının ve çıkmazının üstesinden gelmek için her zamankinden daha yoğun biçimde devrime ve Sol’a yönelmekte buna karşı, Sağ kutbun alternatifi devrimin karşısında yer almaktadır. Sağ alternatif İslam Cumhuriyeti’ni yukarıdan değiştirerek, devrimci halkın gelişmelere müdahalesini sınırlayarak, siyasal […]

    Continue Reading ...
  • Devrimi Örgütleme ve Siyasal erki Ele Geçirmede

    Parti’nin Stratejisinin Temelleri ve Ana Görevleri İKİP Beşinci Kongresi’nde Oybirliğiyle Onaylandı 1-Parti’nin siyasal erki ele geçirmesinin en olası, istenilir yolu İslam Cumhuriyeti’ne karşı devrimi örgütlemesidir. Komünist-İşçi Partisi’nin toplumda ve İran’da süren devrimci harekette varlığı ve etkinliği bu devrime sol, sosyalist bir karakter kazandırır. Devrim yalnızca sosyalist cumhuriyetin kuruluşuyla zafere ulaşabilir. İslam Cumhuriyeti’ne karşı biçimlenen devrimi […]

    Continue Reading ...