• logoHezb-b
  in: bildiriler, yeni yayinlar  | 

  Irak Kürdistanı Halkı Kendi Kaderi Konusunda Karar Verme Hakkına Sahiptir!

    Irak Kürdistanı’nda referandum yapılacağı açıklandığından beri gericilik kampında ona karşı bir hengâme yaşanmaktadır. Mesut Barzani ve nasyonalist hareketlerin hangi hesaplarla referandum yapmaya giriştikleri ve son anda geri adım atıp atmayacakları başka bir tartışmadır. Nefret uyandıran durumsa insanların haklarını çiğneyen ve ABD’nin yanı sıra silahlarıyla gösteriş yapan İslam Cumhuriyeti, Suriye, Irak ve Türkiye hükümetleri gibi […]

 • usa-attack-syrien2
  in: haberlar, yeni yayinlar  | 

  ABD’nin Esat Rejimi’nin Askeri Üsüne Füze Saldırısına İlişkin İran Komünist-işçi Partisi’nin Bildirisi

    Küçük yaştaki çocukların kimyasal saldırıya kurban gittiği, görüntüleri ve fotoğraflarının dünyayı sarstığı Esat Rejimi’nin Suriye’nin Şeyhun kentinde gerçekleştirdiği kimyasal katliamının ardından 6 Nisan 2017, Perşembe sabahı ABD hükümeti Esat Rejimi’ne ait bir askeri üsü hedef aldı. Görünürde bu saldırı Esat Rejimi’nin bu cinayetine karşılık gerçekleştirildi ancak bu saldırının ardındaki erekler ve siyasetler en az […]

 • turkey-coup
  in: bildiriler, yeni yayinlar  | 

  Türkiye Halkını Savunmak Gerekir!

    Türkiye toplumu acımasız bir saldırı altındadır. 15 Temmuz darbe girişimi bahanesiyle Erdoğan yönetimi dört aydan beri Türkiye halkına karşı baskıcı ve acımasız bir savaş başlatmış ve ülkedeki bütün muhalefeti yok etmeye çalışıyor.   Erdoğan yönetimi halka, işçi örgütlerine, muhalif güçlere ve medyaya karşı eşi görülmemiş geniş çaplı saldırılar gerçekleştiriyor. Türkiye büsbütün bir dikta rejimi […]

Sol Nasyonalizm ve İşçi Sınıfı Komünizmi: İran Deneyiminin Eleştirsi *

Mansur Hikmet** İran Solu’nun bugünkü durumunun ve yakın tarihinin Batı’da, sosyalistler arasında bile, bu kadar az bilinmesi şaşırtıcıdır. Son on yılın muazzam siyasi deneyimlerinin bir parçası olmuş olan İranlı bir komünist arada sırada “nitelikli” Sol dergilerde görünen İran ve İran Solu hakkındaki yorumların şekillerinden dehşete düşmekten kendini alamaz. Genellikle burada karşılaştığımız sadece yüzeysel analiz değil […]

Continue Reading ...
 • DEVRİMCİ DÖNEMLERDE DEVLET*

  Mansur Hikmet Bu tartışmanın konusu “devrimci dönemlerde devlet”tir. Bu başlık altında genelde klişeleşmiş yargılar yoluyla dile getirilen ve unutulan Marksist devlet kuramının yönlerinden birini, bir başka deyişle devlete yaklaşımda Marksist yöntembilimi ele alacağız. Sorunu genel biçimde ele aldıktan sonra bu yöntembilimin uygulanma örneklerinden biri olarak aşağıdaki alt başlıklar daha ayrıntılı biçimde ele alınacaktır: Birincisi, İran […]

  Continue Reading ...
 • iraq47war

  “Irak Rejiminin Saldırısı ve Görevlerimiz” Adlı Bildiriye İlişkin

    Mansur Hikmet   Irak Hava Kuvvetleri`nin İran‘ın merkez kentlerini bombaladıktan iki gün sonra 24 Eylül 1980‘de yayınlanmış olan “Irak Rejiminin Saldırısı ve Görevlerimiz” manifestosu, daha doğrusu platformu yaklaşık bir aydan beri toplumun bütün siyasal sorunlarını gölgelemekte olan savaş üzerine temel konumları içermekteydi. Bu manifestoda en özlü ve açık biçimde konumumuzu ifade etmeye ve general […]

  Continue Reading ...
 • Irak Rejiminin Saldırısı ve Görevlerimize İlişkin Bildiri

      1- İslam Cumhuriyeti rejimi ve Irak‘ın Baas rejimi arasında uzun süre önce başlamış olan askeri çarpışmalar Baas rejiminin İran sınırlarına girişiyle şimdi daha geniş bir boyut kazandı ve mevcut durumun ciddi sorunlarından birine dönüştü. 2- Irak Baas rejiminin kapitalist bir devlet ve tekelci sermayenin çıkarlarının temsilcisi olarak politikasının pratik içeriği genel olarak aşağıda […]

  Continue Reading ...